Xác định nghi can đâm chết người vì 300.000 đồng ở Sài Gòn

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt

Chỉ vì 300 ngàn mà giết người, trái đất thật đáng sợ

Thẻ

Xác định nghi can đâm chết người vì 300.000 đồng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này