Xác ướp ba ngón tay ở Peru phải chăng là người ngoài hành tinh?

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ashley Nguyễn

Ashley Nguyễn

Qua kết quả xét nghiệm, các xác ướp ở Peru có bộ nhiễm sắc thể giống loài người nhưng cấu trúc xương ở nhiều bộ phận như hàm, bàn tay, bàn chân... đều rất khác biệt.

Thẻ

XÁC ƯỚP BA NGÓN TAY

,

KHOA HỌC

,

PERU

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này