Xe cứu hộ tông container trên cầu Phú Mỹ, 3 người chết

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bigbang

Bigbang

Đúng là dốc cầu tử thần mà

Thẻ

cầu Phú Mỹ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này