Xem xét kỷ luật trường chuẩn quốc gia cho học sinh nghỉ Tết quá quy định

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đinh Hoàng Gia Linh

Đinh Hoàng Gia Linh

Cái gì quá cũng không tốt đâu nha

Thẻ

nghỉ Tết quá quy định

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này