Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Đã tải lên ngày 26/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Sự việc vẫn chưa kết thúc

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này