Xử lý 12 đại dự án thua lỗ ngàn tỷ: Nhà nước kiên quyết không cấp thêm vốn

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hồ Anh Quốc

Hồ Anh Quốc

dự án thua lỗ ngàn tỷ

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này