Xử Trịnh Xuân Thanh: Tòa đột ngột tạm nghỉ, xác minh lại 19 tỷ

Đã tải lên ngày 28/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ngọc điệp

ngọc điệp

Vụ án vẫn chưa xong....

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này