Xuân Bắc làm thơ than khổ khi tập Táo quân

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lan Liêu

Lan Liêu

Mình thích Táo Quân lắm, các diễn viên luôn cập nhật những việc xảy ra ngoài xã hội để đưa vào kịch bản

Thẻ

Táo Quân

,

Nghệ sĩ Xuân Bắc

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này