Xuân Bắc, Vân Dung bị đạo diễn mắng như ‘tát nước’ trong hậu trường Táo Quân 2018

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
xuân thịnh

xuân thịnh

Thấy Vân Dung, Xuân Bắc mất tập trung, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã lên tiếng cằn nhằn, chấn chỉnh ngay lập tức.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này