Xuân vận ở Trung Quốc: Triệu người ra đường, triệu cách di chuyển

Đã tải lên ngày 07/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Trà

Thanh Trà

Theo thời gian, xuân vận, hành trình về quê ăn Tết Âm lịch của người Trung Quốc và cũng là cuộc dịch chuyển lớn nhất thế giới hàng năm, đã có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này