Yêu cầu xử lý phóng viên miệt thị hoa hậu Hoàn vũ 2017

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Trường

Trần Trường

Màu da người ta vậy mà so sánh với cái "ấy" được

Thẻ

H'Hen Niê

,

hoa hậu Hoàn vũ 2017

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này