Yuri sắp phát hành bài hát solo đầu tiên sau biến động thành viên của SNSD

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Yến Ngọc

Trần Yến Ngọc

SONE ơi, vào ủng hộ cho gái nhà nè

Thẻ

Yuri

,

Bài hát mới

,

SNSD

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này