10 năm - ai còn nhớ chuyện phá sản của tập đoàn Lehman Brothers?

Đã tải lên ngày 17/09/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Trần Ngọc Hưng

Trần Ngọc Hưng

10 năm kể từ khi tập đoàn Lehman Brothers sụp đổ, cùng nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm thay đổi nền kinh tế thế giới này.

Danh mục
Thẻ

Lehman Brothers

,

khủng hoảng tài chính toàn cầu

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này