2016 Airsho Rocket Truck

Đã tải lên ngày 23/03/2018

4 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Drpage420

Drpage420

Jet engine powered truck doing a 1/4 mile race on an airstrip in Midland/ Odessa, Texas USA.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này