Apple tuyên bố đủ pin iPhone thay cho khách hàng

Đã tải lên ngày 17/05/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Huỳnh Toàn

Huỳnh Toàn

Thế này thì fan Iphone nhất rồi nhé :v

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này