Bboom bboom - Momoland phiên bản lời Việt

Đã tải lên ngày 23/02/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Dành cho những đứa không biết hát tiếng Hàn

Danh mục
Thẻ

Momoland

,

phiên bản lời Việt

,

Bboom bboom

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này