BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’

Đã tải lên ngày 18/06/2018

10 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Phiêu Music

Phiêu Music

Danh mục
Thẻ

DDU-DU DDU-DU

,

BLACKPINK

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này