Bưởi không phải "bười" "bươi" con ạ :))

Đã tải lên ngày 14/03/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
tiến đạt

tiến đạt

Học với chả trò, cô dạy cứ cãi.. "bưởi nói lại cô xem nào" "bười" =))

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này