Buồn thay cảnh những nạn nhân có người thân trót đi theo hội 'Thánh đức chúa trời'

Đã tải lên ngày 24/04/2018

4 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Từ Đại Thanh

Từ Đại Thanh

Thương họ bao nhiêu thì trách mấy người kia bấy nhiêu. Tội quá

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này