Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Đã tải lên ngày 20/03/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện? Là bởi thiếu một nén nhang…

Thẻ

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này