Cảnh báo: Samsung Galaxy S7 dễ bị hack

Đã tải lên ngày 10/08/2018

7 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nhung Hong

Nhung Hong

Nhóm nghiên cứu Đại học công nghệ Graz, Áo, cho biết điện thoại Samsung Galaxy S7 rất dễ bị mã độc Meltdownt tấn công.

Danh mục
Thẻ

Samsung Galaxy S7

,

Samsung

,

điện thoại

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này