Chia tay nói câu gì nhẹ nhàng nhất?

Đã tải lên ngày 12/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đặng Ngọc Nhi

Đặng Ngọc Nhi

Khi mâu thuẫn, người ta sẽ tìm ra lý do. Nhưng khi hết yêu, người ta sẽ tìm cớ...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này