Chính sách tiền lương mới sẽ thực hiện theo lộ trình ra sao?

Đã tải lên ngày 08/05/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Thư Nguyễn

Thư Nguyễn

Nếu được Hội nghị Trung ương 7 thông qua, đề án cải cách tiền lương sẽ bắt đầu được hoàn thiện và triển khai từ năm 2021 với nhiều giai đoạn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này