Cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử loài gà

Đã tải lên ngày 02/04/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Sở thú tăng động

Sở thú tăng động

Lông lá nhiều ít không quan trọng, quan trọng độ hăng máu

Danh mục
Thẻ

chọi gà

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này