Đào Bá Lộc "Tại sao gái phải ra gái, trai phải ra trai?"

Đã tải lên ngày 07/08/2018

6 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Khả Ái

Khả Ái

Theo bạn, LGBT có phải là một căn bệnh ''dễ lây lan và cần phải chữa trị''?

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này