Đảo Hawaii bị phá hủy kết cấu do dung nham núi lửa

Đã tải lên ngày 19/07/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Hà Tuấn Vũ

Hà Tuấn Vũ

Dung nham từ núi lửa Kilauea 2 tháng qua đã phá hủy kết cấu của đảo Hawaii (Mỹ).

Danh mục
Thẻ

Kilauea

,

Núi lửa Hawaii

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này