Đây là ánh mắt hoảng hốt của Joy khi xem các thành viên Red Velvet... "bất bình thường"!

Đã tải lên ngày 14/09/2018

4 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Khánh Hoàng

Khánh Hoàng

Vắng mặt trưởng nhóm Irene nên 4 thành viên Red Velvet thi nhau quậy tưng bừng.

Danh mục
Thẻ

Red Velvet

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này