Đêm tuần tra của nữ cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội

Đã tải lên ngày 31/03/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Loan Hoàng

Loan Hoàng

Thượng sĩ Quỳnh là một trong 6 nữ chiến sĩ của tiểu đoàn đặc nhiệm Hà Nội vẫn thường cùng các đồng nghiệp nam tuần tra xuyên đêm.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này