DIY - Máy phi tiêu tự động

Đã tải lên ngày 19/03/2018

555 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Hữu Hồng Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng Nguyên

DIY - tự chế

Danh mục
Thẻ

công nghệ

,

tự chế

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này