Dự án “Chiếc lồng ô nhiễm“: nếm trải ô nhiễm để biết sợ!

Đã tải lên ngày 27/04/2018

5 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đào Khương

Đào Khương

Nghệ sĩ người Anh Michael Pinsky đã tạo ra những “Chiếc lồng ô nhiễm” chứa đựng không khí từ các khu vực Tautra, Bắc Kinh, Delhi và Sao Paulo để so sánh với không khí của nước Anh.

Thẻ

môi trường

,

nghệ sĩ

,

Anh

,

sức khỏe

,

cải thiện tuổi thọ

,

bảo vệ môi trường

,

chiếc lồng ô nhiễm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này