Đức Phúc can ngăn khi Hòa Minzy tuyên bố: "Sẽ gác mọi hoạt động nghệ thuật"

Đã tải lên ngày 17/01/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Hòa Minzy tuyên bố giải nghệ là thật sao ???

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này