Đường Cung Yến - Tập 06

Đã tải lên ngày 25/10/2017

1.121 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
HTV2 Channel

HTV2 Channel

Âm mưu mưu hại thái tử thất bại, Võ Tắc Thiên buộc phải truyền ngôi cho Lý Hiển, lui về Thượng Dương Cung. Mạnh Phàm và Mạnh Phù là tỷ muội, cùng làm cung nữ trong cung, bị sắp xếp đến hầu hạ ở Thượng Dương Cung, từ đó mà phải đối mặt với bao nhiêu âm mưu đen tối của chốn cung đình.

Danh mục
Thẻ

World Of Tang Women

,

Lưu Tâm Du

,

Trần Tú Lệ

,

Hà Trại Phi

,

Huệ Anh Hồng

,

Khấu Chấn Hải

,

Dương Cung Như

,

Lưu Na Bình

,

Đường Cung Yến

,

Lưu Đình Vũ

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này