EVN không được bán đấu giá phần vốn góp tại ngân hàng An Bình

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) không được bán đấu giá phần vốn góp tại ngân hàng An Bình như dự kiến trước đó. Phần vốn này sẽ do ngân hàng nhà nước tìm tổ chức mua lại.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này