Facebook thừa nhận cung cấp số điện thoại người dùng cho quảng cáo

Đã tải lên ngày 29/09/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Trần Ngọc Hưng

Trần Ngọc Hưng

Các nhà quảng cáo đã bí mật sử dụng các số điện thoại do người dùng mạng xã hội Facebook cung cấp vốn để nâng cao tính bảo mật của tài khoản.

Danh mục

Hot

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này