FBNC - 19/06/2015: Tạp Chí Ngân Hàng (Phần 2)

Đã tải lên ngày 27/04/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV www.meme.vn/fbncvietnam tv.zing.vn/tintucfbnc

Thẻ

FBNC

,

Vietnam Airlines

,

VietJet Air

,

FBNC channel

,

Jetstar Pacific

,

dai truyen hinh

,

BHD

,

Smart Money

,

Ha Noi

,

HTV

,

bat dong san

,

Phu My Hung

,

Today

,

chung khoan

,

Viet Nam

,

kenh kinh te tai chinh

,

Thanh Pho Ho Chi Minh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này