FBNC - BNP Paribas: Lợi nhuận quý I bất ngờ tăng

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ngân hàng lớn nhất của Pháp - BNP Paribas vừa ra bảng báo cáo lợi nhuận quý I tốt hơn kỳ vọng, và đi ngược lại với hầu hết các báo cáo thất vọng của những ngân hàng châu Âu khác. Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Thẻ

FBNC

,

BNP Paribas

,

FBNC channel

,

quy Lawrence S.Ting

,

dai truyen hinh

,

BHD

,

Smart Money

,

chung khoan Phu Hung

,

Ha Noi

,

HTV

,

bat dong san

,

Phu My Hung

,

Today

,

tai chinh

,

chung khoan

,

Viet Nam

,

kenh kinh te tai chinh

,

Thanh Pho Ho Chi Minh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này