FBNC - Brazil gia hạn nợ thêm 6 tháng cho các bang

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Chính phủ Brazil vừa đồng ý gia hạn thời gian trả nợ thêm 6 tháng cho chính quyền các bang sau khi đã giãn nợ 1 năm rưỡi cho các bang này. Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Thẻ

FBNC

,

Brazil

,

FBNC channel

,

quy Lawrence S.Ting

,

dai truyen hinh

,

BHD

,

Smart Money

,

chung khoan Phu Hung

,

Ha Noi

,

HTV

,

bat dong san

,

Phu My Hung

,

Today

,

tai chinh

,

chung khoan

,

Viet Nam

,

kenh kinh te tai chinh

,

gia han no

,

Thanh Pho Ho Chi Minh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này