FBNC - TPBank và VIB mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu của TTCS

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Mới đây, 1.000 tỷ đồng trái phiếu do Công ty CP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) phát hành đã được 2 ngân hàng là Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Quốc tế VN (VIB) mua hết Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

Thẻ

FBNC

,

FBNC channel

,

quy Lawrence S.Ting

,

dai truyen hinh

,

BHD

,

Smart Money

,

VIB

,

chung khoan Phu Hung

,

Ha Noi

,

Trai phieu

,

HTV

,

TPBank

,

bat dong san

,

Phu My Hung

,

Today

,

tai chinh

,

chung khoan

,

Viet Nam

,

kenh kinh te tai chinh

,

Thanh Pho Ho Chi Minh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này