FBNC-HSBC thay đổi chính sách lương thưởng với dàn điều hành

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Chấp thuận nhượng bộ trước quan ngại của các cổ đông về việc cổ phiếu liên tục rớt giá, Tập đoàn Ngân hàng HSBC mới đây đã phải thay đổi chính sách lương thưởng đối với dàn lãnh đạo.

Thẻ

HSBC

,

HSBC thay đổi chính sách lương thưởng với dàn điều hành

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này