FBNC-Ngân hàng TW Canada muốn phát triển Stress Test hơn nữa

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Ngân hàng Trung ương Canada mới đây đã lên kế hoạch xây dựng hẳn khuôn khổ pháp lý quy mô hơn với các công cụ kiểm tra sức khỏe của hệ thống ngân hàng.

Thẻ

FBNC

,

NH TW Canada

,

Ngân hàng TW Canada muốn phát triển Stress Test hơn nữa

,

Bank of Canada

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này