Fed đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế

Đã tải lên ngày 27/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Những chuyển động của nền kinh tế Mỹ luôn có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế toàn cầu. Gần đây, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã khẳng định sẽ tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng cũng như áp dụng quy định mới đối với các ngân hàng nước ngoài. Đây đều là những yếu tố để góp phần cải thiện tình hình kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này