Hari Won nhăn mặt chịu trận khi Trấn Thành hăng hái "kể xấu" vợ!

Đã tải lên ngày 17/08/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Trấn Thành vẫn thường xuyên bắt gặp những lỗi tiếng Việt khó đỡ của Hari Won trong đời sống hàng ngày.

Danh mục
Thẻ

hari won

,

trấn thành

,

sao việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này