Hóa học ngày nay

Đã tải lên ngày 27/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
thế anh

thế anh

Hồi xưa học tự làm thí nghiệm thấy mịa chứ đâu sướng như tụi nhỏ bây giờ

Thẻ

hóa học

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này