Hoảng sợ với khung cảnh 20 người lăm lăm hung khí đòi chém nhau trên phố

Đã tải lên ngày 23/04/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
NguyenTu

NguyenTu

Hơn 20 người thuộc hai băng nhóm cầm theo hung khí đuổi chém nhau trên đường phố khiến nhiều người tham gia giao thông khiếp sợ

Thẻ

đánh nhau

,

thời sự

,

giao thông

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này