Hội Đức Chúa Trời Mẹ-- Trong buổi giảng đạo của tà đạo này có gì?

Đã tải lên ngày 24/04/2018

5 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Thanh Bình Thị Nguyễn

Thanh Bình Thị Nguyễn

Không thể hình dung được tại sao có những người lại tin tưởng hội này được!

Thẻ

mê tín

,

tôn giáo

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này