JinJu thử thách hát những bài hát của Twice bằng tiếng Việt

Đã tải lên ngày 02/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Phiêu Music

Phiêu Music

Danh mục
Thẻ

Cover

,

Twice

,

Âm nhạc

,

JinJu

,

KPop

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này