Không khóa một chiều, người đăng ký thông tin thưa dần

Đã tải lên ngày 25/04/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đạt Nguyễn

Đạt Nguyễn

Dù được thông báo trước 24/4 là hạn cuối đăng ký bổ sung thông tin, nhưng vì các nhà mạng vẫn cho khách hàng cập nhật thông tin sau ngày này nên lượng người tới đăng ký vãn dần

Thẻ

sống

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này