Lo ngại chất lượng tuyển sinh sau gian lận chấm thi

Đã tải lên ngày 08/08/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đình Nguyên

Đình Nguyên

Sau hàng loạt giân lận chấm thi ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, có không ít lo ngại đang được đặt ra về chất lượng đầu vào tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này