Lời quá chất và dễ thương luôn

Đã tải lên ngày 14/03/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
đăng huy

đăng huy

ai đã "kinh" qua hết mấy thứ trong clip không?

Danh mục
Thẻ

vpop

,

nhạc việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này