Man United không muốn bán nhưng Pogba chỉ muốn sang Real Madrid

Đã tải lên ngày 15/06/2019

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Bảo Ngọc

Nguyễn Bảo Ngọc

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này